• ข่าวกิจกรรมของคณะ

  กิจกรรมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก ITB STIKOM BALI ครั้งที่ 2 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก ITB STIKOM BALI ครั้งที่ 2
  • 8 พฤษภาคม 2567
  • ห้องปฏิบัติการกาแฟ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์
  ประชุมแนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพวิถีไทย - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรมอบรมการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ชุดอิมพีแดนซ์ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรมอบรมการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ชุดอิมพีแดนซ์
  • 7 พฤษภาคม 2567
  • ห้องปฏิบัติการกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
  การประชุมยุทธศาสตร์ที่ 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  การประชุมยุทธศาสตร์ที่ 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • 7 พฤษภาคม 2567
  • ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  การประชุมยุทธศาสตร์ที่ 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  การประชุมยุทธศาสตร์ที่ 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • 3 พฤษภาคม 2567
  • ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กิจกรรมนำเสนอและประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ ๑๔ ในชื่อว่า 14th SCiUS - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรมนำเสนอและประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ ๑๔ ในชื่อว่า 14th SCiUS
  • 27 เมษายน 2567
  • หอประชุมกิติยาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
  ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2566 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2566
  • 25 เมษายน 2567
  • ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งานทำบุญและสืบสานประเพณี
  งานทำบุญและสืบสานประเพณี "ชาววิทย์ 2567"
  • 18 เมษายน 2567
  • ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  สงกรานต์สุขใจวไลยอลงกรณ์ 2567 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  สงกรานต์สุขใจวไลยอลงกรณ์ 2567
  • 10 เมษายน 2567
  • บริเวณชั้น1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
  กิจกรรมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2567 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2567
  • 1 เมษายน 2567
  • ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  พิธีมอบรางวัลยอดเยี่ยมการศึกษา บุคคลและองค์กรดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 55 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  พิธีมอบรางวัลยอดเยี่ยมการศึกษา บุคคลและองค์กรดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 55
  • 31 มีนาคม 2567
  • ณ ห้อง 220 อาคารแถบ นี่ละนิธิ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย