ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2566

ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25 เมษายน 2567
ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี