• ข้อมูลการติดต่อ

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

  เบอร์โทรติดต่อ

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
  ในพระบรมราชูปถัมภ์

  อีเมล์

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
  ในพระบรมราชูปถัมภ์

  sciencetech@vru.ac.th
  ที่อยู่

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม.48 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180