กิจกรรมนำเสนอและประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ ๑๔ ในชื่อว่า 14th SCiUS

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต (โครงการ วมว. มธ.-สกร.) ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สปอว.) จัดกิจกรรมนำเสนอและประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ ๑๔ ในชื่อว่า 14th SCiUS Forum ภายใต้หัวข้อ “Unleashing Potential: Empowering Young Scientists” ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมกิติยาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

27 เมษายน 2567
หอประชุมกิติยาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี