สงกรานต์สุขใจวไลยอลงกรณ์ 2567

วันที่ 10 เมษายน 2567 รศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมงาน"สงกรานต์สุขใจวไลยอลงกรณ์ 2567” ณ บริเวณชั้น1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

10 เมษายน 2567
บริเวณชั้น1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์