ข่าวกิจกรรมของคณะ

ข่าวกิจกรรมของคณะ
กิจกรรมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก ITB STIKOM BALI ครั้งที่ 2 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
กิจกรรมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก ITB STIKOM BALI ครั้งที่ 2
 • 8 พฤษภาคม 2567
 • ห้องปฏิบัติการกาแฟ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์
ข่าวกิจกรรมของคณะ
ประชุมแนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพวิถีไทย - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
ข่าวกิจกรรมของคณะ
กิจกรรมอบรมการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ชุดอิมพีแดนซ์ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
กิจกรรมอบรมการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ชุดอิมพีแดนซ์
 • 7 พฤษภาคม 2567
 • ห้องปฏิบัติการกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ข่าวกิจกรรมของคณะ
การประชุมยุทธศาสตร์ที่ 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
การประชุมยุทธศาสตร์ที่ 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 7 พฤษภาคม 2567
 • ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข่าวกิจกรรมของคณะ
การประชุมยุทธศาสตร์ที่ 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
การประชุมยุทธศาสตร์ที่ 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 3 พฤษภาคม 2567
 • ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข่าวกิจกรรมของคณะ
กิจกรรมนำเสนอและประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ ๑๔ ในชื่อว่า 14th SCiUS - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
กิจกรรมนำเสนอและประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ ๑๔ ในชื่อว่า 14th SCiUS
 • 27 เมษายน 2567
 • หอประชุมกิติยาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
ข่าวกิจกรรมของคณะ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2566 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2566
 • 25 เมษายน 2567
 • ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข่าวกิจกรรมของคณะ
งานทำบุญและสืบสานประเพณี
งานทำบุญและสืบสานประเพณี "ชาววิทย์ 2567"
 • 18 เมษายน 2567
 • ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประชาสัมพันธ์คณะ

ข่าวรับสมัครงาน
VRU - ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งแม่บ้าน - SCI VRU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
VRU - แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการกระบวนการวิทย์ - SCI VRU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
VRU - แบบฟอร์มขอใช้ห้อง Scitech Innovation Space - SCI VRU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
VRU - แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการจัดทำสื่อการสอนเพื่อชุมชนผ่านระบบดิจิตอล - SCI VRU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวรับสมัครงาน
VRU - ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งแม่บ้าน - SCI VRU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวรับสมัครงาน
VRU - ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน - SCI VRU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวรับสมัครงาน
VRU - ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งแม่บ้าน - SCI VRU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวรับสมัครงาน
VRU - ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ - SCI VRU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวรับสมัครงาน
VRU - รับสมัครงานนักศึกษาจบใหม่!!!!!!!!!!มาแล้วจ้า - SCI VRU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวรับสมัครงาน
VRU - ประกาศคณะวิทย์ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง - SCI VRU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวศิษย์เก่า
VRU - ขอเชิญน้องๆ ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ วิศวกรสังคม - SCI VRU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวศิษย์เก่า
VRU - การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น - SCI VRU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวศิษย์เก่า
VRU - จ้างงานเด็กจบใหม่ - SCI VRU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การวิจัยและวารสาร

วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางกองบรรณาธิการ มีความยินดียิ่งที่จะรับผลงานทางวิชาการจากทุกท่าน เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสาร

ศูนย์การเรียนรู้ Super Farm Model
อ่านเพิ่มเติม
วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 3 ฉบับ ที่ 1
อ่านเพิ่มเติม
วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 2 ฉบับ ที่ 4
อ่านเพิ่มเติม
วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 2 ฉบับ ที่ 3
อ่านเพิ่มเติม
วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 2 ฉบับ ที่ 2
อ่านเพิ่มเติม
วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 2 ฉบับ ที่ 1
อ่านเพิ่มเติม
วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 1 ฉบับ ที่ 1
อ่านเพิ่มเติม

วีดิทัศน์

VRU - KM SCITECH EP.2 การขับเคลื่อนชุมชนโดยบูรณาการงานวิจัยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนภาคีเครือข่าย - SCI VRU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

KM SCITECH EP.2 การขับเคลื่อนช...

VRU - KM SCITECH EP.1 การขับเคลื่อนชุมชนโดยบูรณาการงานวิจัยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนภาคีเครือข่าย - SCI VRU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

KM SCITECH EP.1 การขับเคลื่อนช...

VRU - Tip DIY by yourself EP.3 ทำง่าย ขายดี ด้วยน้ำขวดพาสเจอร์ไรส์ - SCI VRU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Tip DIY by yourself EP.3 ทำง่า...

VRU - Tip DIY by yourself EP.4 เรียน ๆ เล่น ๆ กับสีเต้นระบำ - SCI VRU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Tip DIY by yourself EP.4 เรียน...

VRU - Tip DIY by yourself EP.5 น้ำสีรุ้ง - SCI VRU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Tip DIY by yourself EP.5 น้ำสี...

VRU - Tip DIY by yourself EP.6 เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านอาหาร 1 จาน - SCI VRU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Tip DIY by yourself EP.6 เรียน...

VRU - Tip DIY by yourself EP.7 แก้วน้ำวิเศษ - SCI VRU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Tip DIY by yourself EP.7 แก้วน...