ข่าวกิจกรรมของคณะ

ข่าวกิจกรรมของคณะ
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างบุคลากรและเยาวชนต้นแบบเพื่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางปัญญา สร้า...
 • 22 กันยายน 2566
 • ห้องประชุมจักรพงษ์ อาคารเสนาธิปัตย์ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ถนนพระรามที่ ๕
ข่าวกิจกรรมของคณะ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 8/2566 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 8/2566
 • 21 กันยายน 2566
 • ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข่าวกิจกรรมของคณะ
งานมุทิตาจิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2566 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
งานมุทิตาจิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2566
 • 13 กันยายน 2566
 • ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข่าวกิจกรรมของคณะ
ต้อนรับทางคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย UIN Malang (University Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim) จากประเทศอินโดนีเซีย - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวกิจกรรมของคณะ
การพิจารณาทุน ธนาคาร ไทยพาณิชย์ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
การพิจารณาทุน ธนาคาร ไทยพาณิชย์
 • 11 กันยายน 2566
 • ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข่าวกิจกรรมของคณะ
Smart IT for Innovation Camp Faculty of Science and Technology VRU - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Smart IT for Innovation Camp Faculty of Science and Technology VRU
 • 7 กันยายน 2566
 • หอประชุมวไลยอลงกรณ์
ข่าวกิจกรรมของคณะ
กิจกรรมเปิดโลกชมรม VRU Open Club - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
กิจกรรมเปิดโลกชมรม VRU Open Club
 • 6 กันยายน 2566
 • หอประชุมวไลยอลงกรณ์
ข่าวกิจกรรมของคณะ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 7/2566 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 7/2566
 • 5 กันยายน 2566
 • ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ Online

ประชาสัมพันธ์คณะ

ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งแม่บ้าน - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวรับสมัครงาน
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการกระบวนการวิทย์ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการกระบวนการวิทย์ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มขอใช้ห้อง Scitech Innovation Space - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ้างงานเด็กจบใหม่ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวสำหรับนักศึกษา
แจ้งนักศึกษาที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนให้ลงทะเบียนกับมหาวิทยาลัย - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวสำหรับนักศึกษา
ขอเชิญน้องๆ ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ วิศวกรสังคม - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวสำหรับนักศึกษา
การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งแม่บ้าน - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวรับสมัครงาน
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครงานนักศึกษาจบใหม่!!!!!!!!!!มาแล้วจ้า - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศคณะวิทย์ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศคณะวิทย์-ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวศิษย์เก่า
ขอเชิญน้องๆ ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ วิศวกรสังคม - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวศิษย์เก่า
การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวศิษย์เก่า
จ้างงานเด็กจบใหม่ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บริการและข้อมูลอื่นๆ

ITA
วาระการประชุม
แผนยุทธศาสตร์
วารสาร JRIST
สถานศึกษาปลอดภัย
GREEN OFFICE

การวิจัยและวารสาร

วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางกองบรรณาธิการ มีความยินดียิ่งที่จะรับผลงานทางวิชาการจากทุกท่าน เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสาร

ศูนย์การเรียนรู้ Super Farm Model
อ่านเพิ่มเติม
วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 3 ฉบับ ที่ 1
อ่านเพิ่มเติม
วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 2 ฉบับ ที่ 4
อ่านเพิ่มเติม
วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 2 ฉบับ ที่ 3
อ่านเพิ่มเติม
วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 2 ฉบับ ที่ 2
อ่านเพิ่มเติม
วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 2 ฉบับ ที่ 1
อ่านเพิ่มเติม
วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 1 ฉบับ ที่ 1
อ่านเพิ่มเติม

วีดิทัศน์

KM SCITECH EP.2 การขับเคลื่อนชุมชนโดยบูรณาการงานวิจัยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนภาคีเครือข่าย - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

KM SCITECH EP.2 การขับเคลื่อนช...

KM SCITECH EP.1 การขับเคลื่อนชุมชนโดยบูรณาการงานวิจัยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนภาคีเครือข่าย - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

KM SCITECH EP.1 การขับเคลื่อนช...

Tip DIY by yourself EP.3 ทำง่าย ขายดี ด้วยน้ำขวดพาสเจอร์ไรส์ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Tip DIY by yourself EP.3 ทำง่า...

Tip DIY by yourself EP.4 เรียน ๆ เล่น ๆ กับสีเต้นระบำ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Tip DIY by yourself EP.4 เรียน...

Tip DIY by yourself EP.5 น้ำสีรุ้ง - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Tip DIY by yourself EP.5 น้ำสี...

Tip DIY by yourself EP.6 เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านอาหาร 1 จาน - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Tip DIY by yourself EP.6 เรียน...

Tip DIY by yourself EP.7 แก้วน้ำวิเศษ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Tip DIY by yourself EP.7 แก้วน...