• ข่าวกิจกรรมของคณะ

  กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับน้อง ๆ มัธยมในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 5 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับน้อง ๆ มัธยมในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 4 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับน้อง ๆ มัธยมในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 3 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับน้อง ๆ มัธยมในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับน้อง ๆ มัธยมในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ประจำเดือน พฤศจิกายน - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ประจำเดือน พฤศจิกายน
  • 6 พฤศจิกายน 2562
  • สะพานลอยหน้าบิ๊กซี
  ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬาภายในคณะ
  ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬาภายในคณะ "Sci-tech Games"
  • 30 ตุลาคม 2562
  • ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  การประชุมเตรียมความพร้อมงานประชุมวิชาการ ASTC 2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  การประชุมเตรียมความพร้อมงานประชุมวิชาการ ASTC 2020
  • 16 ตุลาคม 2562
  • อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์
  กิจกรรม” จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ”ประจำเดือน กันยายน โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรตลอดจนนักศึกษา ทำการเก็บขยะ ทำความสะอาดสะพานลอยหน้าตลาดนวมิตร - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  การประชุม เตรียมความพร้อมการจัดทำความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านการจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณะภัย - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  การประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา (ทั่วประเทศ) ครั้งที่ 7 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  การประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา (ทั่วประเทศ) ครั้งที่ 7
  • 19 กันยายน 2562
  • อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเปตองเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ชิงถ้วยพระราชทานฯ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU