กิจกรรม” จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ”ประจำเดือน กันยายน โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรตลอดจนนักศึกษา ทำการเก็บขยะ ทำความสะอาดสะพานลอยหน้าตลาดนวมิตร

2 ตุลาคม 2562
สะพานลอยหน้าตลาดนวมิตร ปทุมธานี