การประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา (ทั่วประเทศ) ครั้งที่ 7

“การประกวดมารยาทไทย” ระดับอุดมศึกษา (ทั่วประเทศ) ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2562 ในระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 ณ ห้องศักดิ์ ผาสุกนิรัตน์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร ซึ่งนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลชมเชย

19 กันยายน 2562
อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร