จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ประจำเดือน พฤศจิกายน

6 พฤศจิกายน 2562
สะพานลอยหน้าบิ๊กซี