• ข่าวกิจกรรมของคณะ

  กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
  กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างบุคลากรและเยาวชนต้นแบบเพื่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางปัญญา สร้า...
  • 22 กันยายน 2566
  • ห้องประชุมจักรพงษ์ อาคารเสนาธิปัตย์ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ถนนพระรามที่ ๕
  ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 8/2566 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 8/2566
  • 21 กันยายน 2566
  • ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งานมุทิตาจิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2566 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  งานมุทิตาจิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2566
  • 13 กันยายน 2566
  • ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  การพิจารณาทุน ธนาคาร ไทยพาณิชย์ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  การพิจารณาทุน ธนาคาร ไทยพาณิชย์
  • 11 กันยายน 2566
  • ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  Smart IT for Innovation Camp Faculty of Science and Technology VRU - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  Smart IT for Innovation Camp Faculty of Science and Technology VRU
  • 7 กันยายน 2566
  • หอประชุมวไลยอลงกรณ์
  กิจกรรมเปิดโลกชมรม VRU Open Club - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  กิจกรรมเปิดโลกชมรม VRU Open Club
  • 6 กันยายน 2566
  • หอประชุมวไลยอลงกรณ์
  ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 7/2566 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 7/2566
  • 5 กันยายน 2566
  • ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ Online