พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้

วันที่ 11 มีนาคม 2567 รศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ และการอำนวยการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงแรมทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

11 มีนาคม 2567
โรงแรมทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร