อ.ดร.จุรีมาศ ดีอำมาตย์

คหกรรมศาสตร์

อ.ดร.จุรีมาศ ดีอำมาตย์

0

งานวิจัย

0

เอกสาร/ตำรา

3

บทความ

0

ผลงานออนไลน์

0

ทรัพย์สินทางปัญญา

6

งานประชุมวิชาการ
ประวัติทางการศึกษา

  ปริญญาโท (คศ.ม.) คหกรรมศาสตร์

  ปริญญาโท (คศ.ม.) คหกรรมศาสตร์

  ปริญญาตรี (คศ.บ.) อาหารและโภชนาการ

บทความ
 • การศึกษาตำรับข้าวสงกรานต์ชาวมอญชุมชนศาลาแดงเหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
  THE STUDY SET MENU FOR KHAO SONGKRAN RECIPE BELONGS TO THE SALADAENG NUA, SOMKHOK, PATHUM THANI
  อ่านเพิ่มเติม

 • การเสริมคุณค่าทางโภชนาการโดยใช้ผักโขมในคุกกี้เนย
  NUTRITIONAL SUPPLEMENT USING SPINACH POWDER IN BUTTER COOKIES
  อ่านเพิ่มเติม

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอาซูรอทดแทนน้ำดอกคำฝอย.
  PRODUCT DEVELOPMENT OF ASHURE WITH SAFFLOWER-WATER SUBSTITUTE
  อ่านเพิ่มเติม

งานประชุมวิชาการ
 • การใช้ถั่วเขียวเลาะเปลือกทดแทนถั่วลิสงในผลิตภัณฑ์เนยถั่ว
  Product Development Cereal Butter Substitute Mung Bean
  อ่านเพิ่มเติม

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสเพสโต้ใช้ใบหม่อนทดแทนใบโหระพา
  Product Development of Pesto Sauce Use Mulberry Leaves Substitution with Sweet Basil
  อ่านเพิ่มเติม

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นพาสต้าใช้ผงโหระพาทดแทนแป้งข้าวโพด
  Development of Pasta Products Using Sweet Basil Powder Substitution Corn Flour
  อ่านเพิ่มเติม

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพองไรซ์เบอรี่ธัญพืชใช้ข้าวเหนียวทดแทนข้าวพองไรซ์เบอรี่
  Product Development of Rice Berry Crisp with Cereal
  อ่านเพิ่มเติม

 • การศึกษาตำหรับอาหารพื้นบ้านชาวมอญชุมชนศาลาแดงเหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
  The Study Set Menu in Mon Cuisine from Mooban Saladaengnur, District Samkhok at Pathum Thani Province
  อ่านเพิ่มเติม

 • -
  Product Development of Banana-Pumpkin Fries
  อ่านเพิ่มเติม