• ข่าวกิจกรรมของคณะ

  ฝึกทักษะการทำกระทงแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ITB STIKOM Bali University - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ฝึกทักษะการทำกระทงแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ITB STIKOM Bali University
  • 23 พฤศจิกายน 2566
  • ชั้น 1 อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims)
  • 19 พฤศจิกายน 2566
  • อาคารสำนักงานองค์การสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ถนนราชดำเนิน  กรุงเทพมหานคร
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ITB STIKOM Bali University ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเรียนรู้และศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ITB STIKOM Bali University ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเรียนร...
  • 17 พฤศจิกายน 2566
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  สาขาคหกรรมศาสตร์ สอนการทำอาหารว่างไทยโบราณ ล่าเตียง และม้าฮ่อ ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ITB STIKOM Bali University ประเทศอินโดนีเซีย - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  สาขาคหกรรมศาสตร์สอนการทำเครื่องดื่ม Mocktail ให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ITB STIKOM Bali University ประเทศอินโดนีเซีย - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ผศ. อัจจิมา มั่นทน ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาววราภรณ์ ไชยสุริยานันท์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา นายกองค์การบริหารนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษา ให้การตอนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ITB STIKOM Bali University ประเทศอินโดนีเซีย - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ผศ. อัจจิมา มั่นทน ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาววราภรณ์ ไชยสุริยานันท์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศ...
  • 16 พฤศจิกายน 2566
  • ชั้น 1 อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ผ่านเข้ารอบ ๔ ทีมสุดท้ายด้านการจัดการองค์กรในกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมทางปัญญา
  ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ผ่านเข้ารอบ ๔ ทีมสุดท้ายด้านการจัดการองค์ก...
  • 15 พฤศจิกายน 2566
  • ห้องประชุม ๔๐๒ - ๔๐๓ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
  ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ จัดโดย งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับสภากาชาดไทย ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กะทิแท้ ตราอร่อยดี มอบ ผลิตภัณฑ์หัวกะทิ 100% ให้แก่ สาขาคหกรรมศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กะทิแท้ ตราอร่อยดี มอบ ผลิตภัณฑ์หัวกะทิ 100% ให้แก่ สาขาคหกรรมศาสตร์
  • 14 พฤศจิกายน 2566
  • ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  Welcome Lecturer and exchange students from ITB STIKOM Bali University, Indonesia To the faculty of science and technology Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage. - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  Welcome Lecturer and exchange students from ITB STIKOM Bali University, Indonesia To the faculty of science and technology Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage.
  • 13 พฤศจิกายน 2566
  • The faculty of science and technology Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage