• ข่าวกิจกรรมของคณะ

  จัดพิธีวางพวงมาลา พระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ 2565 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  จัดพิธีวางพวงมาลา พระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ 2565
  • 15 กุมภาพันธ์ 2565
  • ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  กิจกรรม “สร้างสุข ส่งเสริม สามัคคี สดใส รวมใจวิทย์วไลย” ประจำปี 2564 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรม “สร้างสุข ส่งเสริม สามัคคี สดใส รวมใจวิทย์วไลย” ประจำปี 2564
  • 23 ธันวาคม 2564
  • ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทำวารสารวิชาการ เพื่อเข้าสู่ฐาน TCI - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทำวารสารวิชาการ เพื่อเข้าสู่ฐาน TCI
  • 21 ธันวาคม 2564
  • ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • 3 ธันวาคม 2564
  • ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
  ประชุมกองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสาร - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสื่อสาองค์กร - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสื่อสาองค์กร
  • 30 พฤศจิกายน 2564
  • ห้องประชุมการเวก
  กิจกกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEX - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรมีระบบบริหารจัดการที่ดี - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรมีระบบบริหารจัดการที่ดี
  • 24 พฤศจิกายน 2564
  • ห้องแกรนด์บอลรูม ทินิดี โฮเต็ล บางกอก กอล์ฟ คลับ
  พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มาตรการเชิงรุกเพื่อพัฒนาการศึกษาและยกระดับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (TPA education) ระหว่างสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยและมหาวิทยาลัยพันธมิตร - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  MOU new normal DISE SCI VRU - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  MOU new normal DISE SCI VRU
  • 19 ตุลาคม 2564
  • ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3
  อบรมการใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU