• ข่าวกิจกรรมของคณะ

  งานมุทิตาจิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2566 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  งานมุทิตาจิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2566
  • 13 กันยายน 2566
  • ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ต้อนรับทางคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย UIN Malang (University Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim) จากประเทศอินโดนีเซีย - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  การพิจารณาทุน ธนาคาร ไทยพาณิชย์ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  การพิจารณาทุน ธนาคาร ไทยพาณิชย์
  • 11 กันยายน 2566
  • ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  Smart IT for Innovation Camp Faculty of Science and Technology VRU - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  Smart IT for Innovation Camp Faculty of Science and Technology VRU
  • 7 กันยายน 2566
  • หอประชุมวไลยอลงกรณ์
  กิจกรรมเปิดโลกชมรม VRU Open Club - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรมเปิดโลกชมรม VRU Open Club
  • 6 กันยายน 2566
  • หอประชุมวไลยอลงกรณ์
  ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 7/2566 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 7/2566
  • 5 กันยายน 2566
  • ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ Online
  ชาร์ป กรุงไทยการไฟฟ้า มอบ SHARP เครื่องทำน้ำเย็น รุ่น SB-C9S ให้แก่ สาขาคหกรรมศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ชาร์ป กรุงไทยการไฟฟ้า มอบ SHARP เครื่องทำน้ำเย็น รุ่น SB-C9S ให้แก่ สาขาคหกรรมศาสตร์
  • 4 กันยายน 2566
  • ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
  • 31 สิงหาคม 2566
  • ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 5 และลานกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  MR & MISS SCIENCETECH 2023 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  MR & MISS SCIENCETECH 2023
  • 30 สิงหาคม 2566
  • หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  กิจกรรม Sharp Cooking Contest 2023 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรม Sharp Cooking Contest 2023
  • 29 สิงหาคม 2566
  • โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว สุขุมวิท19
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี ตรวจเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี ตรวจเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • 25 สิงหาคม 2566
  • ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6/2566 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6/2566
  • 24 สิงหาคม 2566
  • ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี