โครงการ “คนเก่งนอกห้องเรียน” ทำ Learning Space สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดย SINGHA ALL STAR

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 โครงการ “คนเก่งนอกห้องเรียน” ทำ Learning Space สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้เด็กๆ ได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ โดยกิจกรรมดำเนินไปด้วยความสนุกสนาน ในงานมีการจัดกิจกรรม คอนเสิร์ตจากทีมดารา SINGHA ALL STAR  ที่มาร่วมให้ความสุข โดยมี รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการแข่งขันฟุตบอลการกุศล ระหว่างทีม SINGHA ALL STAR พบกับ ทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและบุคลากร โดยมีบุคลากรจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วัฒนา อัจฉริยะโพธา  ผศ.เอกชัย จงเสรีเจริญ และ อ.ชวลิต โควีระวงศ์

8 พฤศจิกายน 2566
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์