พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2566

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 อาจารย์อรวรรณ ชำนาญพุดซา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2566 โดยมี รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

5 ตุลาคม 2566
ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์