การสร้างบุคลากรและเยาวชนต้นแบบเพื่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางปัญญา สร้างสังคม รู้ รัก สามัคคี มีสันติสุขยั่งยืน

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ผ่านการคัดเลือก โครงการ  "การสร้างบุคลากรและเยาวชนต้นแบบเพื่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางปัญญา สร้างสังคม รู้ รัก สามัคคี มีสันติสุขยั่งยืน "ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ - วันศุกร์ที่ ๒๒  กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๐๐นาฬิกา และวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ - วันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมจักรพงษ์ อาคารเสนาธิปัตย์ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ถนนพระรามที่ ๕ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  ในด้านการศึกษา ชื่อโครงการ  Mataverse Spatial ห้องเรียนออนไลน์โลกเสมือนจริง   และด้านการบริหารองค์กรชื่อโครงการ SciTech VRU STAR STEMS : พัฒนานักศึกษาคณะวิทย์ฯ ต้นเเบบ  ได้รับรางวัลทีมละ 5,000 บาท  โดยอาจารย์อรวรรณ ชำนาญพุดซา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา อัจฉริยะโพธา  เป็นอาจารย์พี่เลี้ยง

29 กันยายน 2566
ห้องประชุมจักรพงษ์ อาคารเสนาธิปัตย์ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ถนนพระรามที่ ๕ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร