การพิจารณาทุน ธนาคาร ไทยพาณิชย์

การพิจารณาทุน ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11 กันยายน 2566
ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี