ต้อนรับทางคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย UIN Malang (University Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim) จากประเทศอินโดนีเซีย

วันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2566 ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทีมผู้บริหารและบุคลากรได้ต้อนรับทางคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย UIN Malang (University Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim) จากประเทศอินโดนีเซีย ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12 กันยายน 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี