กิจกรรมเปิดโลกชมรม VRU Open Club

วันที่ 6 กันยายน 2566 กิจกรรมเปิดโลกชมรม VRU Open Club โดยมี ชมรม E-sports VRU และ ชมรม จป.น้อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์

6 กันยายน 2566
หอประชุมวไลยอลงกรณ์