ชาร์ป กรุงไทยการไฟฟ้า มอบ SHARP เครื่องทำน้ำเย็น รุ่น SB-C9S ให้แก่ สาขาคหกรรมศาสตร์

วันที่ 4 กันยายน 2566
“ชาร์ป กรุงไทยการไฟฟ้า” มอบ SHARP เครื่องทำน้ำเย็น รุ่น SB-C9S ให้แก่ สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมอบ เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทำอาหาร “SHARP COOKING CONTEST 2023” ในระดับอุดมศึกษา เมื่อวันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ให้แก่ นายฉัตรชัย พุ่มพะเนียง นางสาวณัฐภัทร กันทา นักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

4 กันยายน 2566
ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์