พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

23 สิงหาคม 2566
ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์