กิจกรรมการแข่งขัน SciTechVRU E-Sport(ROV) รอบคัดเลือก

กิจกรรมการแข่งขัน SciTechVRU E-Sport(ROV) รอบคัดเลือก

20 สิงหาคม 2566
ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์