โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศกับการขับเคลื่อน นวัตกรรม และ BCG ไทยสู่เชิงพาณิชย์

13 ธันวาคม 2562
ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิปซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ