คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับน้อง ๆ มัธยมชั้นปีที่6 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร

13 ธันวาคม 2562
ณ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร