คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับน้อง ๆ มัธยมชั้นปีที่6 โรงเรียนหนองแค สรกิจพิทยา

9 ธันวาคม 2562
ณ โรงเรียนหนองแค สรกิจพิทยา จังหวัดสระบุรี