คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีโอกาสมาร่วมงาน มหกรรมแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ

6 ธันวาคม 2562
ณ โรงเรียนปทุมวิไล