โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

4 ธันวาคม 2562
ณ สนามบาส