คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับน้อง ๆ มัธยมชั้นปีที่6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

2 ธันวาคม 2562
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี