คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับน้อง ๆ มัธยมชั้นปีที่6 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"

28 พฤศจิกายน 2562
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"