บรรยากาศซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2566 (ซ้อมใหญ่)

บรรยากาศซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2566 (ซ้อมใหญ่) ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ 

14 สิงหาคม 2566
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์