คณะผู้บริหารถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระพันปีหลวง และ บรรยากาศซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2566

คณะผู้บริหารถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระพันปีหลวง และ บรรยากาศซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์

12 สิงหาคม 2566
หอประชุมวไลยอลงกรณ์