ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติอนุกรรมการกำกับแถวบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563-2564

อาจารย์มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติอนุกรรมการกำกับแถวบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10 สิงหาคม 2566
ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี