เปิดโลกกว้างทางการศึกษา M.W.School อนาคตที่ออกแบบได้ ประจำปีการศึกษา 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “เปิดโลกกว้างทางการศึกษา M.W.School อนาคตที่ออกแบบได้ ประจำปีการศึกษา 2566 ” ณ หอประชุมมวกเหล็กร่วมใจ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จังหวัดสระบุรี

8 สิงหาคม 2566
หอประชุมมวกเหล็กร่วมใจ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จังหวัดสระบุรี