กิจกรรมพัฒนาทักษะ Soft skill ให้กับนักศึกษา (พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำนักศึกษา)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ Soft skill ให้กับนักศึกษา (พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำนักศึกษา) ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา

4 สิงหาคม 2566
โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา