กิจกรรม VRU Sustainability 2023

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดี พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรม VRU Sustainability 2023 มหกรรมนิทรรศการวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยแห่งความสมดุลและยั่งยืน ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์

27 กรกฎาคม 2566
ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์