กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10 (27/07/2566)

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.00 น. ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดี พร้อมด้วย คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ เรือนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

27 กรกฎาคม 2566
เรือนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์