กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับน้อง ๆ มัธยมในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 5

11 พฤศจิกายน 2562
โรงเรียนทัพราชวิทยา จ.สระแก้ว