กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับน้อง ๆ มัธยมในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 4

11 พฤศจิกายน 2562
โรงเรียนสระแก้ว จ.สระแก้ว