กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับน้อง ๆ มัธยมในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2

11 พฤศจิกายน 2562
โรงเรียนอรัญประเทศ จ.สระแก้ว