กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับน้อง ๆ มัธยมในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1

11 พฤศจิกายน 2562
โรงเรียนตาพระยา จ.สระแก้ว