กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ ,แนะนำผู้บริหาร/คณาจารย์,พบที่ปรึกษาหมู่เรียน โดยมี ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

18 มิถุนายน 2566
ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี