กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2566

ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดี คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ "VRU Magic Land   วไลยแลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์"  โดยมี ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ชั้น 3

18 มิถุนายน 2566
ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ชั้น 3