ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ "VRU Magic Land วไลยแลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์

ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ "VRU Magic Land   วไลยแลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์"  โดยมี รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ และลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

16 มิถุนายน 2566
หอประชุมวไลยอลงกรณ์ และลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์