กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ (รับขวัญน้องใหม่ บายศรีสู่ขวัญ)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ ,กิจกรรมรับขวัญน้องใหม่ (บายศรีสู่ขวัญ) ,แนะนำผู้บริหาร/คณาจารย์,กิจกรรมสันทนาการ “สานสัมพันธ์พี่น้อง” โดยมี ผู้บริหาร อาจารย์ บุคคลกร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

16 มิถุนายน 2566
ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี