อบรมสอนการใช้ระบบปฏิบัติการ macOS

อาจารย์มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิด “อบรม สอนการใช้ ระบบปฏิบัติการ Mac OS ฟีเจอร์ว้าวๆกับการใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน การทำงาน และการเรียน” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9 มิถุนายน 2566
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี