กิจกรรมอบรมเทคนิคการจัดตกแต่งจานอาหาร

หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเทคนิคการจัดตกแต่งจานอาหาร โดย น้าแดงจาก Hunger คนหิว เกมกระหาย หรือ เชฟประชัน วงศ์อุทัยพันธุ์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตกแต่งอาหาร Food stylist

25 เมษายน 2566
อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์