โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการบริหารคณะจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการบริหารคณะจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2566 ณ ฟิชเชอร์แมนรีสอร์ท จ.เพชรบุรี

3 เมษายน 2566
ฟิชเชอร์แมนรีสอร์ท จ.เพชรบุรี